Нашата инициатива

Да обединим усилията си за брака и семейството в Европа!

Когато един мъж и една жена сключат брак, това е защото те желаят да направят едно от най-важните решения, които съществуват - да създадат заедно семейство.

Държавата признава брака не защото е загрижена за чувствата, но тъй като подновяването на поколенията и отглеждането на децата гарантират бъдещето на нацията. Това обяснява важността на брака; който е не просто договор, но институция.

Бракът защитава семейството, тъй като се основава на посвещение за съвместен живот в дух на взаимно уважение и отговорност за децата, които произлизат от него.

Естествено, семейството е от първостепенно значение както за всеки индивид, така и за обществото. Това е мястото, където децата се обгрижват и възпитават; където всеки от нас има своето място в линията на поколенията. Семейството ни свързва един с друг и е мястото, където започва солидарността и споделянето, бидейки най-добрата социална мрежа за сигурност и най-ефективната защита от самота. Семейството също е двигателя за икономиката, за настоящето и за бъдещето.

Накратко, семейството е основната единица на обществото.

Именно поради тази причина основателите на Европейския съюз са гарантирали, че принципът на субсидиарност се прилага относно всичко свързано със семейството, което е от изключителна отговорност на държавите-членки. С други думи, политически решения, свързани със семейството трябва да се вземат на национално ниво, близо до семействата.

Независимо от това, от известно време насам, текстове на ЕС все по-често споменават семейството. В някои случаи, тези текстове се простират до дефинирането на семейството - дори ако тези дефиниции се различават в отделните текстове. Освен това, през последните години са приети много доклади от Европейския парламент, които се занимават с въпроса за родството, с други думи семейството.

Това създава проблеми, тъй като още повече концепцията за брака и семейството е обект на все по-различни възгледи между отделните европейски страни.

И така,  в крайна сметка, тъй като вече не е ясно какво се има предвид, става невъзможно за европейските текстове да се тълкуват и прилагат.

Затова ЕС има спешна нужда от ясни и точни дефиниции за брака и семейството. Необходимо е, разбира се, тези дефиниции да допринасят за европейското единство, като се основават на общия знаменател на всички държави-членки, това, което е отражение на универсалната реалност на човечеството - брака между мъж и жена, и връзките между баща, майка, и дете.

Затова МАМА, ТАТКО И ДЕЦА ви моли да се присъедините към "Европейската гражданска инициатива" (ЕГИ), която цели да спомогне да се вземе предвид волята на гражданите от 28 държави-членки.

За много хора съзнателното лишаване на едно дете от баща или майка, и вероятно родителство, е както несправедливо, така и изкуствено. Важно е да се зачита брака между един мъж и една жена, и връзките, които свързват баща, майка и дете.

Помогнете ни да съберем голям брой подписи и да направим нашия апел ясен политически сигнал за европейските политици.

ВАШИЯТ ПОДПИС ИМА ЗНАЧЕНИЕ! БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДЕЦА РАЗЧИТАТ НА ВАШАТА ПОДКРЕПА. ОТ ТЯХНО ИМЕ ВИ БЛАГОДАРИМ!

Направете дарение
Допринесете към общите ни усилия в подкрепа на брака и семейството в Европа!