Подпишете на хартия

Отпечатайте формуляр и да ни помогне в събирането на подписи!

Тази европейска гражданска инициатива (ЕГИ) може да се подпише не само онлайн, но също събираме подписи и на хартия (например от хора, които нямат достъп до интернет, или на улицата, или на места с най-много хора). Ако искате да ни помогне с това,  изтеглете съответния хартиен формуляр,  отпечатайте го и поканете семейството и приятелите си да го подпишат.

Занесете копие на семейни събирания, по клубове, пътувания или на среща с приятели и отделете няколко минути за събиране на подписи за инициатива за защита на брака и семейството. Дайте шанс на други хора да станат част от това европейско начинание!

Когато формулярът е попълнен и подписан от  подписалите го лица моля, изпратете го по пощата на адреса, посочен във формуляра.

Моля, имайте предвид, че в някои страни, тези които са го подписали трябва да посочат номер на документ за самоличност  (например паспорт, лична карта и т.н.) Най-добре е да ги помолите предварително да го носят със себе си.

Ако събиратe  подписи в по-голяма общност е добре да обърнете внимание на следното:

  • Обяснете Европейската гражданска инициатива в няколко изречения, например: "Европейската гражданска инициатива се нуждае от  вашата подкрепа за защита на брака и семейството в Европа. Днес законите в някои страни вече не защитават съюза на един мъж и една жена, който гарантира, че детето има майка и баща. Нека да предприемем действия, които да попречат на ЕС да наложи редефинирането на брака на всички държави-членки. Бракът е между един мъж и една жена, и семейството се основава на брака и/или родителството. Моля, подкрепете Европейската инициативата на “Мама, татко и деца” с подписа си сега в определените места за събиране на подписи (ще имате  нужда от вашия ЕГН номер за подписването). Бъдещето на нашите деца и на следващите поколения, са във вашите ръце."
  • Подгответе мястото: да има достатъчно маси, химикалки, хартиени формуляри.
  • Фокусирайте се върху оказване на помощ на хората при подписването.  По време на подписването те може да се нуждаят от вашата помощ, за да попълнят правилно формуляра.

Свалете формуляра от тук за вашата страна:

Направете дарение
Допринесете към общите ни усилия в подкрепа на брака и семейството в Европа!