Dar

Přispějte na obecně prospěšný účel k podpoře manželství a rodiny v Evropě!

Organizace evropské iniciativy ve 28 členských státech je úkol, který je náročný na financování a pracovní sílu. Stovky dobrovolníků pracují pro tuto iniciativu: sbírají podpisy, představují ji na shromáždění, prezentují ji tisku, užívají k informování sociální sítě. Náš tým v Bruselu a zodpovědné osoby v jednotlivých členských státech věnují této záležitosti svůj čas, znalosti. Přesto je třeba financí ke zvládnutí projektu.

Každý příspěvek pomůže!

Kolik byste chtěli přispět ?
Zvolte způsob platby
Přepojí vás na bezpečnou PayPal stránku.
nebo bankovním převodem na účet:

IBAN : FR7610278060390002201850123
BIC: CMCIFR2A
Banka: CCM PARIS MONTMARTRE GB
Držitel: Association MUM DAD AND KIDS

Děkujeme Vám!