Naše iniciativa

Spojme ruce za manželství a rodiny v Evropě!

Když uzavírají muž a žena manželství, činí tak proto, že jejich vztah dozrál natolik, že se rozhodli začít největší projekt svého života: založit  spolu rodinu.

Stát uznává rodinu nikoli proto, že by zohledňoval city, ale protože obnova generací a výchova dětí je zárukou budoucnosti naší společnosti.  Z toho vyplývá, že manželství není jen nějaká smlouva, ale instituce. 

Manželství chrání rodinu, protože je založeno na slibu společného života v duchu vzájemného respektu a odpovědnosti za své děti.

Rodina je důležitá pro každého člověka stejně jako pro společnost.  Je prostředím, kde jsou děti přijímány a vychovávány;  kde každý z nás má ve sledu generací své místo;  vzájemně nás propojuje; je místem, kde zažíváme bezvýhradnou lásku a solidaritu; nejlepší sociální síť jistot a nejefektivnější ochrana před osamotněním. Rodina je rovněž motorem ekonomiky, přítomnosti i budoucnosti.

Stručně řečeno, rodina je základem společnosti.

Proto určili zakladatelé Evropské unie, že pro veškeré záležitosti, týkající se rodiny, se uplatní princip subsidiarity, tedy že tyto záležitosti spadají do působnosti členských států. Jinými slovy, politická rozhodnutí vztahující se k rodině mají být přijímána na národní úrovni, která je blíž rodinám.

Od určité doby se přesto zmiňuje rodina v právních aktech Evropské unie stále častěji. V některých případech jdou texty dokonce tak daleko, že definují  rodinu. Tyto definice se však text od textu liší. Navíc v posledních letech přijal Evropský parlament mnoho zpráv pojednávajících např.  o reprodukčních právech, otázkách původu, a tedy o rodinných záležitostech.

Z toho vyplývající problémy narůstají tím více, čím více se odlišuje chápání manželství a rodiny ve společnostech různých členských států.

Neví se již, o co jde; texty Evropské unie se stále obtížněji  vykládají a stávají se neaplikovatelnými.

Evropská unie proto potřebuje naléhavě jasnou a přesnou definici pojmů manželství a rodiny. Samozřejmě musí tyto definice vzít ve smyslu evropské jednoty za východisko základ, který je stále platný nejen ve všech členských státech, ale pro celé lidstvo:  skutečně jsou jen žena a muž povoláni ke společnému rodičovství.

MÁMA, TÁTA A DĚTI Vás proto zvou k podpoře  ‘Evropské iniciativy ‘ (EOI),  která má za cíl podle Nařízení (EU) 211/2011 projevit  vůli občanů 28 členských států.

Nesmíme zavírat oči před tím, co je zřejmé:  je protiprávní a absurdní zbavit děti vědomě jejich otců, příp. matek a odebrat jim tak i vědomí jejich původu. Úcta k manželství mezi mužem a ženou a vážnost vztahu mezi otcem, matkou a dítětem je jedno ze základních lidských práv.

Pokud se připojí k iniciativě opravdu velký počet občanů, může se nám podařit náš požadavek dostat na pořad jednání v celé Evropě.

VÁŠ PODPIS ROZHODUJE! BUDOUCÍ GENERACE DĚTÍ POČÍTAJÍ S VAŠÍ PODPOROU!

JEJICH JMÉNEM VÁM PŘEDEM DĚKUJEME!

Darujte
Přispějte k úspěchu největší iniciativy za manželství a rodinu v Evropě.