O nás

Iniciativa je organizována občanským výborem o sedmi členech ze sedmi členských států Evropské unie.

Prezidentka a oficiální představitel

Ředitelka Emberi Méltóság Központ

Viceprezident a zastupující mluvčí

Advokát

Generální tajemník EOI Mum, Dad & Kids

Profesor, Právnická fakulta Varšavské university

Prezidentka, La Manif Pour Tous

Předsedkyně iniciativy U ime obitelji (Ve jménu rodiny)

Executive Director, Foundation AJB – A Junção do Bem

Čestný člen

Robert Spaemann, narozený 1927, je emeritní profesor filosofie, celosvětově uznávaný za jeho práce v oblasti bioethiky, ekologie a v oblasti lidských práv.