Podpis na papíře

Vytiskněte si formulář a pomozte nám při sklizni prohlášení o podpoře !

Tuto evropskou občanskou iniciativu můžete podpořit nejen online, ale sbíráme podpisy rovněž papírovou formou (například od lidí, kteří nemají přístup na internet nebo od lidí na ulici resp. při větších shromážděních). Jestliže nám chcete pomoci, vytiskněte podpisový formulář, a pozvěte vaši rodinu a přátele k podpoře.

Přineste formulář na rodinná setkání, do spolků, na výlety, nebo jiná společná setkání s vašimi přáteli. Udělejte si několik minut času, abyste iniciativu k ochraně manželství a rodiny podpořili. Vyzvěte další, aby se do tohoto evropského projektu zapojili!

Zašlete vyplněné formuláře poštou na adresu uvedenou ve formuláři.

Pamatujte prosím na to, že  v některých členských zemích musí  podpisující uvést identifikační číslo svého dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu). Je vhodnější  upozornit přátele dříve na potřebu mít doklad totožnosti sebou.

Pokud chcete sbírat podpisy na větším shromáždění, můžete postupovat následovně:

  • Představte iniciativu několika slovy, například:  “Evropská občanská iniciativa, která Vás vyzývá k podpoře ochrany manželství a rodiny v Evropě.  V dnešní době právní řády některých zemí již nechrání jednotu muže a ženy, ale mění definici manželství a rodiny. Zasaďme se zato, aby Evropská unie toto nevnutila všem členským státům! Manželství je svazek mezi mužem a ženou a rodina je založena na manželství a rodičovství. Prosím podpořte iniciativu MATKA, OTEC & DĚTI nyní podpisem petičních archů. Připravte si doklad totožnosti. Budoucnost našich dětí a další generace leží ve Vašich rukou.”
  • Připravte místo pro shromažďování podpisů: mějte dost stolů, psacích potřeb (propisek), formulářů.
  • Buďte zájemcům o podpis nápomocni při vyplňování:  Mohou vaši pomoc k řádnému vyplnění potřebovat. 

Náležitosti vyjádření písemné podpory iniciativy jsou stát od státu podle jejich právních předpisů různé. Z tohoto důvodu ověřte výběr správného Formuláře pro Váš stát z nabídky pod níže umístěnou šipkou:

Darujte
Přispějte k úspěchu největší iniciativy za manželství a rodinu v Evropě.