Definice manželství jako svazku mezi jedním mužem a jednou není diskriminační.
24/11/2016

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

24. listopadu 2016

ve věci C‑443/15, David L. Parris proti Trinity College Dublin et al. 

 

§§ 58 - 59:

 

"...rodinný stav a dávky, které z něj vyplývají, jsou v pravomoci členských států, do které unijní právo nezasahuje.

(...)

Členské státy se proto mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda pro osoby stejného pohlaví upraví či nikoli manželství nebo nějakou alternativní formu právního uznání jejich vztahu, jakož i případně určit datum, od kterého takové manželství či taková alternativní forma budou vyvolávat účinky."

Darujte
Přispějte k úspěchu největší iniciativy za manželství a rodinu v Evropě.