Vores Initiativ

Slut op om ægteskab og familie

Når en mand og en kvinde bliver gift, er det fordi de ønsker at foretage en af de største projekter, der findes – at etablere en familie sammen.

Staten anerkender ægteskabet ikke fordi de går op i følelser, men fordi viderebringelsen af generationen og opdragelsen af børn er en garant for nationens fremtid. Dette forklarer vigtigheden af ægteskabet; som – det er værd at huske på – ikke kun er en kontrakt, men en institution.

Ægteskab beskytter familien, fordi det er baseret på en forpligtelse på at leve sammen i gensidig respekt og i ansvarlighed for de børn, der kommer ud af det.

Som en selvfølge er familien grundlæggende for ethvert individ såvel som for samfundet. Det er det sted, hvor børn bliver budt velkommen og opdrages; hvor enhver af os har sin plads i generationen. Familien forbinder os alle med hinanden og er det sted, hvor solidaritet og det at dele noget begynder, det bedste sociale sikkerhedsnet og den mest effektive beskyttelse mod ensomhed. Familien er også den økonomiske motor, i nutiden og fremtiden.

Kort og godt: familien er den basale enhed i samfundet.

Det er grunden til, at grundlæggerne af Den Europæiske Union sikrede, at nærhedsprincippet anvendes på alt, der har at gøre med familien, som på en særlig måde er medlemsstaternes ansvar. Med andre ord, politiske beslutninger relateret til familien skal tages på nationalt plan, tæt på familier.

Ikke desto mindre har EU-tekster nu i nogen tid oftere og oftere nævnt familien. I nogle tilfælde går disse tekster så langt som til at definere familien – selv hvis sådanne tekster adskiller sig fra hinanden. Desuden er mange rapporter, som beskæftiger sig med spørgsmålet om slægtskab, dvs. familien, blevet vedtaget i de seneste år af Europa-Parlamentet.

Dette skaber problemer, især fordi forståeklsen af ægteskab og familie er genstand for stadig mere divergerende synspunkter fra et europæisk land til et andet.

Så i sidste ende, da det ikke længere er klart, hvad der menes, er europæiske tekster bliver umulige at fortolke og anvende.

EU har derfor et presserende behov for klare og præcise definitioner af ægteskabet og familien. Selvfølgelig er det nødvendigt, at disse definitioner bør bidrage til den europæiske enhed ved at være baseret på den fællesnævner for alle medlemsstater, der afspejler den universelle virkelighed omkring menneskeheden - ægteskab mellem mand og kvinde, og de båndene mellem far, mor og barn.

MOR, FAR OG BØRN vil derfor gerne bede dig om at støtte op om et EU-Borgerinitiativ, der er stablet på benene for at tage hensyn til ønsket fra 28 medlemslande.

For mange mennesker er det både uretfærdigt og kunstigt bevidst fratage barnet en far eller en mor og sandsynligvis slægtskab. Det er vigtigt at respektere ægteskabet mellem en mand og en kvinde og de led, der binder far, mor og barn.

Hjælp os med at nå et højt nummer af underskrifter og gøre vores appel til en stærkt politisk signal for europæiske beslutningstagere.

DIN UNDERSKRIFT GØR EN FORSKEL! GENERATIONER AF FREMTIDENS BØRN REGNER MED DIN STØTTE. PÅ VEGNE AF DEM: TAK!

Giv et bidrag
Bidrag til vores fælles bestræbelser på at støtte ægteskab og familie i Europa!