Meie Algatus

Ühendame jõud abielu ja perekonna kaitseks Euroopas!

Abielludes soovivad mees ja naine teostada ühe suurimatest võimalikest ettevõtmistest – luua ühiselt perekond.

Abielu tunnustades kannab riik hoolt mitte tunnete eest, vaid sellepärast, et põlvkondade vahetumine ja laste kasvatamine tagavad rahva tuleviku. See selgitab abielu olulisust; tasub meeles pidada, et see ei ole pelgalt leping, vaid institutsioon.

Abielu kaitseb perekonda, kuna see põhineb kokkuleppel elada koos üksteisest lugu pidades ja vastutades laste eest, kes sellest kooselust sünnivad.

Loomulikult on perekond äärmiselt oluline nii iga inimese kui ka kogu ühiskonna jaoks. Perekonnas võetakse lapsed vastu ja kasvatatakse suureks. Perekonnas on igaühel meist oma koht põlvkondade reas. Perekond ühendab meid kõiki üksteisega. Siin saavad alguse solidaarsus ja jagamine, parim sotsiaalne turvavõrgustik ja tõhusaim kaitse üksinduse eest. Samuti on perekond majanduse mootor nii olevikus kui ka tulevikus.

Kokkuvõttes – perekond on ühiskonna alus.

Seetõttu tagasid Euroopa Liidu asutajad, et subsidiaarsuse põhimõte rakendub kõigele perekonnaga seonduvale, mis on liikmesriikide ainupädevuses. Teisisõnu, perekondi puudutavaid poliitilisi otsuseid tuleb langetada rahvuslikul tasandil, perekondadele võimalikult lähedal.

Ometigi on Euroopa Liidu dokumentides üha enam nimetatud perekonda. Mõnedel juhtudel need tekstid isegi määratlevad perekonna – ehkki sellised määratlused on tekstides erinevad. Lisaks on viimastel aastatel Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud mitmeid aruandeid, mis käsitlevad põlvnemise küsimust ehk teisisõnu perekonda.

See tekitab üha enam probleeme, kuna erinevad arusaamad abielust ja perekonnast on üha suuremate lahkarvamuste teemaks erinevate Euroopa riikide vahel.

Kuna lõpuks ei ole enam selge, mida nende all mõeldakse, muutub Euroopa Liidu tekstide tõlgendamine ja rakendamine võimatuks.

Euroopa Liidul on seega tungiv vajadus abielu ja perekonna selge ja täpse määratluse järele. Muidugi on vajalik, et need määratlused aitaksid kaasa Euroopa ühtsusele, põhinedes kõikide liikmesriikide ühisel nimetajal, mis peegeldab inimsuse universaalset reaalsust – mehe ja naise vahelist abielu ning isa, ema ja lapse vahelist sidet.

EMA, ISA & LAPSED palub teil seetõttu liituda “Euroopa Kodanike Algatusega” (EKA), mis on ellu kutsutud arvestades 28 liikmesriigi kodanike tahet.

Paljude inimeste jaoks on lapse teadlik ilmajätmine isast või emast ja loomulikust vanemlikust hoolitsusest samaaegselt nii ebaõiglane kui ka ebaloomulik. On äärmiselt oluline austada mehe ja naise vahelist abielu ning isa, ema ja lapse vahelist sidet.

Aidake meil koguda suur hulk toetusallkirju ja muuta meie üleskutse tugevaks poliitiliseks signaaliks Euroopa otsustajate jaoks.

TEIE ALLKIRI ON OLULINE! JÄRGMISTE PÕLVKONDADE LAPSED LOODAVAD TEIE TOETUSELE.

TÄNAME TEID NENDE NIMEL!

Annetage
Andke oma panus meie ühistele pingutustele toetada abielu ja perekonda Euroopas!