Η συλλογή των υπογραφών θα συνεχιστεί μέχρι 3 Απριλίου, 2017
Κάντε μια δωρεά
Συμβάλετε στην κοινή μας προσπάθεια για να υποστηρίξετε το γάμο και την οικογένεια στην Ευρώπη !