Επικοινωνία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε αν έχετε απορίες ή θα θέλατε να ενταχθείτε  οι ομάδες των διοργανωτών .

Σε εθνικό επίπεδο , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό μας συντονιστή, την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), στο info@aspe.org.gr

Επικοινωνία με το κεντρικό σημείο πληροφόρησης στο e-mail: contact@mumdadandkids.eu


Κάντε μια δωρεά
Συμβάλετε στην κοινή μας προσπάθεια για να υποστηρίξετε το γάμο και την οικογένεια στην Ευρώπη !