Υπογράψτε στο χαρτί

Εκτυπώστε τη φόρμα και να μας βοηθήσει συλλογή υπογραφών

Αυτή η ECI μπορεί να υπογραφεί όχι μόνο on-line , αλλά επίσης με την συλλογή φυσικών υπογραφών ( π.χ. από ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο , ή στο δρόμο , είτε σε μεγάλες συγκεντρώσεις ) . Αν θέλετε να μας βοηθήσετε σε αυτό , κατεβάστε το κατάλληλο έντυπο , εκτυπώσετε το και να καλέσετε την οικογένεια και τους φίλους σας να το υπογράψουν.

Πάρτε ένα αντίγραφο σε οικογενειακές συγκεντρώσεις , λέσχες, ταξίδια ή συνάντηση με φίλους και ξοδέψτε ερικά λεπτά για να υπογράψετε την πρωτοβουλία για την προστασία του γάμου και της οικογένειας . Δώστε την ευκαιρία σε άλλους να συμμετάσχουν σε αυτό το ευρωπαϊκού εγχειρήμα!

Όταν το έντυπο συμπληρωθεί και υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη , παρακαλούμε στείλτε το ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο .

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι σε ορισμένες χώρες οι υπογράφοντες πρέπει να αναφέρουν το αριθμό του εγγράφου ταυτοποιήσεως ( όπως διαβατήριο , δελτίο ταυτότητας , κ.λπ. ) Είναι καλύτερο να τους ζητήσετε εκ των προτέρων για να το έχουν μαζί τους .

Αν συλλέγετε υπογραφές σε μια ευρύτερη κοινότητα μπορεί να θέλετε να εξετάσετε τα ακόλουθα :

  • Εξηγήστε το ECI σε λίγες φράσεις , για παράδειγμα, « Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών επιδιώκει την υποστήριξη σας για την προστασία του γάμου και της οικογένειας στην Ευρώπη . Σήμερα οι νόμοι σε ορισμένες χώρες δεν προστατεύουν πλέον την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας η οποία εγγυάται ότι ένα παιδί έχει μια μητέρα και έναν πατέρα . Ας αναλάβουμε  δράση για να εμποδίσουμε την ΕΕ να επιβάλει τέτοιους επανακαθορισμούς  για όλα τα κράτη μέλη . Ο γάμος είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας , και η οικογένεια στηρίζεται στο γάμο ή / και τη γονεϊκή ιδιότητα. Παρακαλούμε υποστηρίξτε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Μαμά , τον Μπαμπά & τα Παιδιά με την υπογραφή σας τώρα στο σημείο συλλογής υπογραφών ( θα χρειαστείτε τον αριθμό ταυτότητας σας για υπογραφή ) . Το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων  γενεών είναι στα χέρια σας . »
  • προετοιμάσετε το χώρο : έχετε αρκετά τραπέζια , στυλό , έντυπα .
  • Έμφαση στην βοήθεια τους ανθρώπους να υπογράψουν : Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά σας για να συμπληρώσουν τα έντυπα σωστά.

Δεδομένου ότι οι κανόνες για τα φύλλα συλλογή υπογραφών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό φύλλο για τη χώρα σας στην παρακάτω μενού:

Κάντε μια δωρεά
Συμβάλετε στην κοινή μας προσπάθεια για να υποστηρίξετε το γάμο και την οικογένεια στην Ευρώπη !