Aloitteemme

Yhdessä avioliiton ja perheen puolesta Euroopassa. 

Kun mies ja nainen menevät naimisiin, he tahtovat ryhtyä vertaansa vailla olevaan projektiin – perustaa perhe yhdessä.

Valtio tunnustaa avioliiton, ei siksi, että se on kiinnostunut tunteista, vaan siksi, että uusi sukupolvi ja lasten kasvattaminen takaavat kansakunnan tulevaisuuden. Tämä selittää, miksi avioliitto on tärkeä. On tärkeää muistaa, että avioliitto ei ole pelkkä sopimus. Se on instituutio.

Avioliitto suojelee perhettä, koska se perustuu yhteiseen sitoumuksen elää yhdessä toinen toistaan kunnoittaen ja kantaen vastuuta yhteisistä lapsista.

Perhe on luonnollisesti olennainen jokaiselle yksilölle samoin kuin yhteiskunnalle. Siihen lapset ovat tervetulleita, ja siinä he saavat kasvaa. Perheessä jokaisella meistä on oma paikkamme sukupolvien ketjussa. Perhe liittää meidät toinen toisiimme ja on paikka, jossa osoitamme keskinäistä välittämistä ja huolenpitoa. Perhe on paras yhteiskunnallinen turvaverkko ja kaikkein tehokkain suoja yksin jäämistä vastaan. Perhe on myös taloudellinen moottori nykyhetkeä ja tulevaisuutta ajatellen.

Kaikessa lyhykäisyydessään, perhe on yhteiskunnan perusyksikkö.

Tästä johtuen Euroopan Unionin perustajat halusivat varmistaa, että läheisyysperiaatetta sovelletaan kaikkeen mikä koskee perhettä, mikä on jäsenvaltioiden yksinomainen velvollisuus. Toisin sanoen, perhepoliittiset päätökset tulee kansallisella tasolla toteuttaa lähellä perheitä.

Kaikesta huolimatta EU teksteissä on jonkin aikaa entistä enemmän ja säännöllisemmin mainittu perhe. Joskus näissä teksteissä mennään niinkin pitkälle, että niissä määritellään perhe – vaikka sellaiset määritelmät olisivat toisistaan poikkeaviakin. Lisäksi Euroopan parlamentti on viime vuosina julkaissut monia perheitä ja perhesuhteita koskevia raportteja.

Tämä on luonut lisääntyvästi ongelmia, koska avioliiton ja perheen määritelmä voi suuresti vaihdella yhdestä Euroopan maasta toiseen.

Koska viime kädessä ei enää ole täysin selvää mitä käsitteellä tarkoitetaan, eurooppalaisista tekstejä on kohta mahdotonta tulkita ja soveltaa.

Tämän vuoksi EU:ssa tarvitaan kipeästi selkeää ja täsmällistä määritelmää avioliitosta ja perheestä. Näiden määritelmien on luonnollisesti välttämätöntä palvella Euroopan yhtenäisyyttä ja niiden tulee siksi jäsenvaltioissa perustua sellaiseen yhteiseen nimittäjään, mikä heijastaa ihmiskunnan universaalia todellisuutta: avioliittoa miehen ja naisen välisenä, sekä isän, äidin ja lapsen välisenä siteenä.

ÄITI, ISÄ & LAPSET kutsuu sen vuoksi sinua osallistumaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen (European Citizens’ Initiative, ECI), jonka tarkoituksena on huomoida 28 jäsenvaltion kansalaisten tahto.

Monien mielestä on epäoikeudenmukaista ja keinotekoista, että lapsilta riistetään isä tai äiti, ja mahdolliset vanhemmat. On välttämätöntä kunnioittaa avioliittoa miehen ja naisen välisenä, samoin kuin niitä linkkejä, jotka sitovat isän, äidin ja lapsen toisiinsa.

Auta meitä saamaan suuri määrä kannatusilmoituksia ja lähettämään vahva poliittinen signaali Euroopan päättäjille.

SINUN ALLEKIRJOITUKSESI ON TÄRKEÄ! TULEVIEN SUKUPOLVIEN LAPSET LUOTTAVAT SINUN TUKEESI.

HEIDÄN KAKKIEN PUOLESTA: KIITOS!