Henkilötietojen käytöstä

1. Tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä järjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan kansalaisaloitteista annetun säädöksen (EU) No 211/2011 artiklaa 12 sekä henkilötietojen käsittellyssä noudatettavaa henkilösuojaa koskevaa direktiiviä 95/46/EC sekä sellaisen tiedon vapaata liikkuvuutta koskevia kansallisia säädöksiä. 

2. Järjestäjät huolehtivat siitä, että kansalaisaloitteen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tälle aloitteelle osoitetun  tuen ilmaisuun, ja että kaikki näin vastaanotetut kannatusilmoitukset sekä mahdolliset kannatusilmoitusten kopiot tuhotaan viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun hyväksytty aloite on toimitettu komission käsiteltäväksi, tai 18 kuukautta kansalaisaloitteen rekisteröimispäivästä, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. 

3. Kansalaisaloitteeseen kerätyt kannatusilmoitukset ja niiden kopiot voidaan tarpeen vaatiessa säilyttää näiden aikarajojen jälkeenkin, mikäli jokin lakiin tai hallinnolliseen käsittelyyn liittyvä seikka sellaista ehdottomasti vaatii. Sellaisessa tapauksessa järjestäjät sekä asianmukaiset viranomaistahot tuhoavat kaikki kannatusilmoitukset ja niiden kopiot viimeistään viikko siitä, kun edellä mainitun käsittelyn lopullinen päätös on saatu. 

4. Edellä esitetystä huolimatta järjestäjillä on lupa erikseen pyytää allekirjoittajilta heidän yhteystietojaan edellyttäen, että tietosuojalakia noudatetaan. Antamalla nimensä, sähköpostiosoitteensa sekä tiedon kotimaastaan ja kielialueestaan järjestäjille tämän verkkosivuston kautta, käyttäjä hyväksyy näiden tietojen mahdollisen hyödyntämisen siihen tarkoitukseen, että järjestäjät voivat lähettää hänelle tietoja tämän aloitteen edistymisestä, lopputuloksesta ja jälkiseurannasta, samoin kuin tietoa muista vastaavista aloitteista eurooppalaisella tai kansallisilla tasoilla.