Naša inicijativa

Udružimo se za brak i obitelj u Europi!

Kada se dvoje ljudi vjenčaju, to je zato što se osjećaju tako dobro zajedno da žele prihvatiti jedan od najvećih projekata koji postoje – zasnovati obitelj.

Očito, ako država članica EU priznaje brak, to nije zato što mari za osjećaje, nego zato što obnavljanje generacija i podizanje djece jamče budućnost naroda. To objašnjava važnost braka koji, čega se valja prisjetiti, nije tek ugovor, nego institucija.

Brak štiti obitelj jer je utemeljen na odluci o zajedničkom životu u duhu međusobnog poštovanja i odgovornosti za djecu koja iz njega proizađu.

Naravno, obitelj je ključna za svakog pojedinca, kao i za društvo. Ona je mjesto gdje su djeca dobrodošla i gdje ih se odgaja, gdje svatko od nas ima svoje mjesto u nizu generacija. Obitelj nas sve povezuje zajedno te predstavlja mjesto gdje počinju sloga i velikodušnost, najbolja društvena sigurnosna mreža i i najučinkovitija zaštita od samoće. Obitelj je također pokretač ekonomije, u sadašnjosti i za budućnost.

Ukratko, obitelj je građevna jedinica čitavog društva.

Iz tog su se razloga osnivači Europske Unije pobrinuli da se načelo supsidijarnosti  primjenjuje na sve što je vezano uz obitelj, koja je isključivo u nadležnosti zemalja članica.

Unatoč tome, dokumenti EU već neko vrijeme sve češće i češće spominju obitelj. U nekim slučajevima ti dokumenti idu tako daleko da definiraju obitelj, čak i ako se takve definicije razlikuju od jednog dokumenta do drugog. Uz to, posljednjih je godina Europski parlament usvojio mnoga Izvješća o vlastitoj inicijativi (engl. Own Initiative Reports) koji se bave problemima podrijetla, drugim riječima, obitelji. Na primjer, oni se bave takozvanim „reproduktivnim pravima”.

To stvara problem, tim više što se na pojmove braka i obitelji gleda na sve različitije načine u različitim europskim zemljama.

Tako na kraju, budući da više nije jasno što se pod tim pojmovima misli, postaje nemoguće protumačiti i primjenjivati dokumente Europske Unije.

U EU stoga postoji hitna potreba za jasnim i preciznim definicijama braka i obitelji. Naravno, nužno je da te definicije pridonesu jedinstvu Europe tako što će biti utemeljene na zajedničkim temeljima svih zemalja članica, na onome što odražava univerzalnu stvarnost čovječanstva –  na braku između muškarca i žene te na vezama između oca, majke i djeteta.

MAMA, TATA I DJECA Vas stoga pozivaju da se pridružite Europskoj građanskoj inicijativi (EGI) koja je, u skladu s Uredbom (EU) 211/2011, predviđena da uzme u obzir volju građana 28 zemalja članica EU.

Zasigurno ima mnogo ljudi kojima je jasno da lišiti dijete oca ili majke te vjerojatno roditeljstva predstavlja nepravdu i zastranjivanje. 

Poštovanje prema braku između muškarca i žene te prema vezama koje povezuju oca, majku i dijete je ključno.

Ako uspijemo dobiti vrlo velik broj propisa, naš će se poziv probiti u politički plan i program Europske Unije.

GENERACIJE BUDUĆE DJECE RAČUNAJU NA VAŠU PODRŠKU. U NJIHOVO IME, HVALA VAM!

Donirajte
Pridonesite našim zajedničkim naporima da podržimo brak i obitelj u Europi!