600.000 parašų!
Paaukokite
Prisidėkite prie mūsų bendrų pastangų remti santuoką ir šeimą Europoje!