Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai" atstovai VRK įteikė 50 tūkst. piliečių parašų
09/06/2017

Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai" – Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti (MUM, DAD & KIDS) atstovai, šiandien, birželio 8 d., Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė 60 bylų ir 1 kompaktinį diską, kuriame pateikti piliečių pritarimo pareiškimai. Kaip teigia Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė – Sakavičienė viso surinkta apie 50 tūkst. parašų. Pasirašyti už iniciatyvą buvo galima internetu arba specialiose popierinėse formose.

Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai

Surinktus ir pateiktus parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Lietuvos Respublikoje šia institucija paskirta VRK.

Kompetentingos institucijos per tris mėnesius nuo prašymo gavimo patikrina pritarimo pareiškimus, atitinkamai laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir nacionalinės praktikos. Tuo pagrindu organizatoriams jos išduoda sertifikatą, kuriuo patvirtinamas iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Organizatoriai, gavę aukščiau minėtus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Europos Komisijai. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

Europos piliečių iniciatyvos oficialaus registro duomenimis, šiuo metu yra 8 iniciatyvos, kurių pritarimo pareiškimai šiuo metu renkami ir 2, kurių pritarimo pareiškimų rinkimas jau baigtas, bet Komisija dar neturi jokios informacijos apie tai, ar organizatoriams pavyko surinkti reikiamą pareiškimų skaičių.

Platesnę informaciją apie tai, kas yra piliečių iniciatyva, kaip savo parašu jai pritarti ar kaip parengti savo iniciatyvą rasite ČIA.

Paaukokite
Prisidėkite prie mūsų bendrų pastangų remti santuoką ir šeimą Europoje!