Europos Teisingumo Teismas: es valstybės neprivalo įteisinti ar pripažinti tos pačios lyties asmenų santuokų
24/11/2016

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

byloje C‑443/15, David L. Parris prieš Trinity College Dublin et al.

2016 m. lapkričio 24 d.

 

§§ 58 - 59:

 

"Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad šeiminė padėtis ir su ja susijusios išmokos yra valstybių narių kompetencijos sritys ir Sąjungos teisė nepažeidžia šios kompetencijos.

(...)

Taigi valstybės narės gali nevaržomai pasirinkti, ar numatyti tos pačios lyties asmenų santuokas arba alternatyvią jų santykių teisinio pripažinimo formą ir prireikus – datą, nuo kurios įsigalios tokia santuoka ar alternatyvi forma."

Paaukokite
Prisidėkite prie mūsų bendrų pastangų remti santuoką ir šeimą Europoje!