Mūsų Iniciatyva

Europos ateitis tavo rankose!

Priežastis, dėl kurios tuokiasi vyras ir moteris, yra noras imtis vieno nuostabiausių egzistuojančių projektų – drauge sukurti šeimą.

Valstybė pripažįsta santuoką ne todėl, kad jai rūpi jausmai, bet todėl, kad kartų atsinaujinimas ir vaikų auginimas užtikrina tautos ateitį. Tai paaiškina santuokos svarbą; verta atsiminti, kad santuoka – ne paprasta sutartis, bet institutas.

Santuoka apsaugo šeimą, nes yra pagrįsta įsipareigojimu kartu gyventi abipusės pagarbos ir atsakomybės už joje gimusius vaikus dvasioje.

Žinoma, šeima labai svarbi kiekvienam asmeniui ir visuomenei. Tai vieta, kur laukiama vaikų, kur jie auginami, kur kiekvienas iš mūsų turi savo vietą kartos linijoje. Šeima sujungia mus vieną su kitu ir yra vieta, kur prasideda solidarumas ir dalijimasis, kur užtikrinamas didžiausias socialinis saugumas ir veiksmingiausia apsaugos priemonė nuo vienatvės. Be to, šeima – tai ekonomikos variklis dabar ir ateityje.

Trumpai tariant, šeima yra pagrindinis visuomenės elementas

Štai kodėl Europos Sąjungos steigėjai užtikrino, kad viskam, kas yra susiję su šeima, ir už ką išimtinai atsako valstybės narės, taikomas subsidiarumo principas. Kitaip tariant, politiniai sprendimai, susiję su šeima, turi būti priimami nacionaliniu lygmeniu, arti prie šeimų.

Kaip bebūtų, jau kurį laiką Europos Sąjungos tekstuose  šeima minima vis dažniau ir dažniau. Kai kuriais atvejais šiuose tekstuose šeima netgi apibrėžiama – net jei šie apibrėžimai skirtinguose tekstuose skiriasi. Be to, Europos Parlamentas pastaraisiais metais priėmė daug ataskaitų giminystės ryšių, kitaip tariant, šeimos klausimu.

Dėl to kyla problemų, juo labiau kad santuokos ir šeimos sąvoka skirtingose Europos šalyse vis labiau skiriasi.

Taigi galiausiai, kadangi nebeaišku, ką tai reiškia, Europos tekstų tampa nebeįmanoma aiškinti ir taikyti.

Todėl ES skubiai reikia aiškios ir tikslios santuokos ir šeimos apibrėžties. Žinoma, šios apibrėžtys turėtų prisidėti prie Europos bendrumo, būdamos pagrįstos visų valstybių narių bendruoju vardikliu, atspindinčiu universalią žmonijos realybę – santuoką tarp vyro ir moters bei tėvo, motinos ir vaiko ryšius.

Todėl „MAMA, TĖTIS & VAIKAI“ kviečia Jus prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos (EPI), inicijuotos tam, kad būtų atsižvelgta į 28 valstybių narių piliečių valią.

Daugybei žmonių sąmoningai atimti iš vaiko tėvą ir motiną bei galimą giminystę atrodo neteisinga ir nenatūralu. Būtina gerbti santuoką tarp vyro ir moters bei ryšius, siejančius tėvą, motiną ir vaiką.

Padėkite mums surinkti daugybę parašų ir paversti mūsų kreipimąsi stipriu politiniu signalu Europos sprendimų priėmėjams.

JŪSŲ PARAŠAS LABAI SVARBUS! ATEITIES VAIKŲ KARTOS TIKISI JŪSŲ PARAMOS.

JŲ VARDU, AČIŪ!

Paaukokite
Prisidėkite prie mūsų bendrų pastangų remti santuoką ir šeimą Europoje!