Pasirašykite popierinėje versijoje
Spausdinti šią formą ir rinkti parašus !
Užpildytus lapus su parašais prašome siųsti šiuo adresu: Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras , Aušros Vartų 12 Vilnius
 

Ši iniciatyva gali būti pasirašyta ne tik internetu, bet ir ant popieriaus (čia gali pasirašyti žmonės, kurie neturi prieigos prie interneto, taip pat viešose vietose ar dideliuose susibūrimuose). Jeigu norite mums padėti, atsisiųskite popierinę versiją, atsispausdinkite ją ir paraginkite savo šeimos narius ir draugus pasirašyti.

Vežkitės parašų lapus į šeimos susibūrimus, keliones ar susitikimus su draugais, skirkite tam kelias minutes. Suteikite galimybę kitiems sudalyvauti šioje Europos iniciatyvoje!

Kai pasirašantieji užpildys šią formą, atsiųskite ją paštu, adresu nurodytu formoje

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose šalyse pasirašantieji turi nurodyti savo asmeninius duomenis (paso numerį arba asmens kodą).

Jei jūs renkate parašus didesnėje bendruomenėje, turėtumėte atkreipti dėmesį į sekančius dalykus:

  • Paaiškinkite susirinkusiems apie iniciatyvą keliais sakiniais: “Pavyzdžiui, „Europos Piliečių iniciatyva stengiasi paremti ir apsaugoti šeimą Europoje. Šiomis dienomis, kai kurių Europos šalių įstatymai nebegina vyro ir moters sąjungos, kuri garantuoja, kad vaikas turės tėvą ir motiną. Imkimės veiksmų, kad apsaugotume kitas Europos Sąjungos šalis, kurios vis dar gina vyro ir moters sąjungą, ir kuriose šeima remiasi santuoka ir/ arba giminystės ryšiais. Prašome, paremkite „Mama, tėtis & vaikai“ iniciatyvą dabar (jums reikia žinoti savo asmens kodą). Ateities kartų likimas yra jūsų rankose.“
  • Paruoškite vietą: pasirūpinkite stalais, rašikliais.
  • Padėkite žmonėms pasirašyti. Kai kur žmonėms gali reikėti pagalbos užpildyti grafas teisingai.

 

Užpildytus lapus su parašais prašome siųsti šiuo adresu: Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras , Aušros Vartų 12 Vilnius

 

 

Paaukokite
Prisidėkite prie mūsų bendrų pastangų remti santuoką ir šeimą Europoje!