ES tiesa apstiprina: Laulības kā viena vīrieša un vienas sievietes savienības definēšana nav diskriminējoša
24/11/2016

TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

lieta C‑443/15, David L. Parris pret Trinity College Dublin et al.

2016. gada 24. novembrī

 

§§ 58 - 59: 

 

"...civilstāvoklis un no tā izrietošie pabalsti ir jautājumi, kas ietilpst dalībvalstu kompetencē, un (...) Savienības tiesības šo kompetenci neaizskar.

(...)

Tātad dalībvalstīm ir brīvība paredzēt vai neparedzēt vienāda dzimuma personu laulību vai viņu attiecību tiesiskas atzīšanas alternatīvu formu, kā arī vajadzības gadījumā noteikt datumu, no kura šāda laulība vai šāda alternatīva forma rada sekas."

Ziedot
Atbalsti mūsu centienus aizsargāt laulību un ģimeni Eiropā!
Kļūsti par biedru