Personas datu aizsardzības politika

1. Šīs Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas ietveros iegūtajiem datiem organizatori piemēro  Regulas (ES) Nr 211/2011 12.panta prasības par pilsoņu iniciatīvām, kā arī Direktīvas 95/46 /EK prasības par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

2. Organizatori nodrošina, ka informācija par personas datiem, kas savākti šīs pilsoņu iniciatīvas laikā, netiek izmantoti citiem mērķiem kā tikai šīs iniciatīvas atbalstam, un visas datu kopijas tiks iznīcinātas ne vēlāk kā mēnesi pēc atbalstītas iniciatīvas iesniegšanas Eiropas Komisijā vai ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas.

3. Apliecinājumi par atbalstu šai Eiropas pilsoņu iniciatīvai vai tikt saglabāti ilgāk par minētajiem ierobežojumiem, ja tas nepieciešams tiesvedības procesā. Organizatori un kompetentā iestāde ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc procesa slēgšanas datuma, iznīcina visus apliecinājumus par atbalstu un to kopijas.

4. Neskatoties uz iepriekš minēto, organizatoriem ir atļauts no atbalstītājiem atsevišķi lūgt norādīt kontaktinformāciju, ievērojot datu aizsardzības prasības. Norādot organizētājiem savu vārdu, valsti, valodu un e-pastu tīmekļa vietnē, lietotājs piekrīt, ka šos datus var izmantot informācijas nodošanai par iniciatīvas progresu, aktualitātēm un iznākumu, kā arī par citām līdzīgām iniciatīvām Eiropas Savienības un nacionālo valstu līmenī.