Beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens verzameld via dit Europees burgerinitiatief, voldoen de organisatoren aan artikel 12 van Verordening (EU) nr 211/2011 over het burgerinitiatief, Richtlijn 95/46 / EG betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de op grond daarvan vastgestelde nationale regelgeving.

2. De organisatoren zorgen ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens voor dit burgerinitiatief niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de aangegeven steun voor dit initiatief, en zullen alle ontvangen steunbetuigingen voor dit initiatief en alle kopieën daarvan vernietigen ten laatste één maand na het indienen van het succesvolle initiatief van de Commissie of 18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief, indien deze eerder valt.

3. Verklaringen van steun voor het initiatief en kopieën daarvan mogen behouden blijven voorbij deze termijnen indien noodzakelijk in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures. De organisatoren en de bevoegde instantie zullen alle steunbetuigingen en kopieën vernietigen, uiterlijk een week na de datum van sluiting van de procedure door een definitief besluit.

4. In afwijking van het bovenstaande mogen de organisatoren de ondertekenaars afzonderlijk vragen om hun contactgegevens, op voorwaarde dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. Door het indienen van zijn naam, land, taal en e-mail adres aan de organisatoren via deze website gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het doel hen op de hoogte te houden over de voortgang, resultaat en de follow-up van dit initiatief , alsmede van soortgelijke initiatieven op Europees en nationaal niveau.