Mama, Tata i Dzieci 12 miesięcy zbierania podpisów za nami, trwa liczenie setek tysięcy podpisów
05/04/2017

Komunikat prasowy

Mama, Tata i Dzieci
12 miesięcy zbierania podpisów za nami, trwa liczenie setek tysięcy podpisów  

 

Bruksela, 5 kwietnia 2017 r.


Zgodnie z planem, o północy w poniedziałek 3 kwietnia, dokładnie rok od rozpoczęcia zbiórki, Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci zakończyła zbieranie podpisów. 

Jeden z dwóch warunków wymaganych przez Komisje Europejską odnośnie do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej został spełniony już kilka miesięcy temu. Ostatecznie 12 krajów, a zatem o wiele więcej niż wymagane 7, przekroczyło swoją minimalną liczbę sygnatariuszy (liczba ta jest różna w zależności od liczby mieszkańców danego kraju).

Drugi warunek dotyczy ogólnej liczby podpisów zebranych w państwach członkowskich UE. Podpisy zbierane były online i na papierze. Trwa liczenie podpisów pod wersją papierową i może to zająć kilka dni. Większość podpisów została zebrana na papierze i lokalne zespoły potrzebują trochę czasu, aby przekazać je wszystkie do krajowych organizatorów.

W połowie lutego liczba podpisów wynosiła ponad 650 000. Przez ostatnie dwa miesiące działania na rzecz zbierania podpisów zostały wzmożone w całej Europie, gdzie pozyskiwano wsparcie dla podwójnej definicji zaproponowanej przez Mama, Tata i Dzieci, która brzmi: „małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety, a rodzina jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie”.


Mama, Tata i Dzieci dziękuje setkom tysięcy obywateli Unii Europejskiej, którzy poparli tę inicjatywę poprzez złożenie swojego podpisu, a tym samym wyrazili pragnienie, aby w Europie panowała jedność w zakresie podwójnej definicji małżeństwa i rodziny, co do której wszystkie państwa członkowskie UE byłyby zgodne.

- W imieniu Komitetu Obywatelskiego pragnę wyrazić ogromną wdzięczność płynącą z głębi serca wszystkim tym, którzy podpisali tę inicjatywę i wszystkim ciężko pracującym wolontariuszom, którzy pomogli przy zbieraniu podpisów. Ta aktywna i zaangażowana społeczność stanęła w obronie małżeństwa i rodziny w Europie - powiedziała Edit Frivaldszky, przewodnicząca inicjatywy Mama, Tata i Dzieci.

Przekaż darowiznę
Miej swój wkład we wspólnym działaniu na rzecz małżeństwa i rodziny w Europie!