Podpisz na papierze

Wydrukuj formularz i pomóż nam zebrać podpisy!

Naszą inicjatywę można nie tylko poprzeć online, lecz także zbierać podpisy pod wersją papierową (np. od osób, które nie mają dostępu do internetu, lub na ulicy w miejscach często uczęszczanych). Jeśli chcesz w tym pomóc, pobierz odpowiedni formularz, wydrukuj, a potem zachęć rodzinę i przyjaciół do podpisania.

Weź egzemplarz na spotkanie rodzinne, do klubu, na wycieczkę lub wyjście z przyjaciółmi i poświęć parę minut na wsparcie inicjatywy dla ochrony małżeństw i rodziny. Daj innym szansę stać się częścią tego przedsięwzięcia!

Uzupełniony i podpisany formularz wyślij pocztą na adres podany na formularzu.

W niektórych krajach, podpisujący muszą podać numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego, itd.). Najlepiej uprzedzić o tym podpisujących.

Jeśli zbierasz podpisy w większej społeczności, poniższe pomysły mogą okazać się przydatne:

  • Wyjaśnij inicjatywę w kilku zdaniach,na przykład: „Europejska Inicjatywa Obywatelska potrzebuje twojego wsparcia, by chronić małzeństwa i rodziny w Europie. Obecnie, prawo w niektórych państwach nie chroni już związku męzczyzny i kobiety, który gwarantuje  dziecku posiadanie matki i ojca. Podejmijmy próbę, by nie dopuścić do wprowadzenia przez UE nowych definicji we wszystkich krajach członkowskich. Małżeństwo ma miejsce między mężczyzną i kobietą, a rodzina oparta jest na małżeństwie i rodzicielstwie. Wesprzyj inicjatywę Mama, Tata i Dzieci swoim podpisem teraz (będziesz do tego potrzebować numeru dokumentu tożsamości). Przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń jest w twoich rękach.“
  • przygotuj miejsce: upewnij się, czy jest wystarczająco dużo stołów, długopisów, formularzy
  • skup się na pomocy w podpisaniu: podczas podpisywania, osoby mogą potrzebować pomocy w poprawnym wypełnieniu formularza
  • „Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych osobowych) w celu informowania o działalności organizacji społecznych wspierających Europejską Inicjatywę Obywatelską Mama Tata i Dzieci. Informujemy, że przysługuje.

 

Jako zasady zbierania podpisów arkuszy różnią się w poszczególnych krajach, należy upewnić się, że wybrany został właściwy arkusz dla danego kraju w  menu poniżej:

Przekaż darowiznę
Miej swój wkład we wspólnym działaniu na rzecz małżeństwa i rodziny w Europie!