Politica folosirii datelor cu caracter personal

1. În vederea procesării datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestei inițiative cetățenești europene, organizatorii  vor respecta articolul 12 din Regulamentul (UE) nr 211/2011 privind inițiativa cetățenească, Directiva 95/46/CE privind la protecția individului în ceea ce privește folosirea datelor cu caracter personal, a liberei circulații a acestui tip de date și a prevederilor naționale adoptate în conformitate cu acestea.

2. Organizatorii se vor asigura că datele cu caracter personal care au fost colectate pentru această inițiativă cetățenească nu vor fi folosite cu alt scop decat cel indicat, și anume susținerea acestei inițiative, și că vor distruge toate declarațiile de sprijin primite pentru inițiativă și orice copie a acestora în decurs de cel mult o lună de la depunerea la Comisie a inițiativei reușite sau 18 luni după data înregistrării propunerii inițiativei cetățenești, luându-se în considerare acea dată care este mai apropiată.

3. Reținerea declarațiilor de sprijin pentru această inițiativă cetățenească și copiile acestora poate depăsi aceste limite în cazul unei necesități în ceea ce privește procedeele legislative sau administrative. Organizatorii și autoritățile competente vor distruge toate declarațiile de sprijin și copiile acestora în decurs de cel mult o săptămână de la data luării unei decizii finale care să încheie procedeele menționate.

4. În ciuda celor menționate mai sus, organizatorii au dreptul a le cere semnatarilor detaliile de contact în mod separat, cu condiția ca legislatura privind protejarea datelor cu caracter personal să fie respectată. Trimițând către organizatori numele, țara, limba si adresa de e-mail prin acest site web, utilizatorul este de acord ca aceste date să fie folosite în scopul de a-l informa în legatură cu progresul, rezultatul și urmările acestei inițiative, cât și ale altor initiațive similare efectuate atât la nivel european, cât si național.