Att lagstifta äktenskapet som en union mellan man och kvinna är inte diskriminerande
24/11/2016

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 24 november 2016

i mål C‑443/15, David L. Parris mot Trinity College Dublin

 

§§ 58 - 59:

"... civilstånd och förmåner som följer därav faller under medlemsstaternas befogenheter, vilka inte får inskränkas av unionsrätten. 

(...)

Medlemsstaterna är därmed fria att själva bestämma om personer av samma kön ska kunna ingå äktenskap eller om deras förbindelser ska kunna erkännas juridiskt i någon annan form samt, vid behov, föreskriva från vilken tidpunkt som ett sådant äktenskap eller ett sådant alternativt erkännande ska få verkan."

 

Donera
Delta i vår gemensamma strävan att stöda äktenskapet och familjen i Europa!