Om oss

Initiativet organiseras av en medborgarkommitté som består av sju medlemmar från sju olika medlemsländer av den europeiska unionen.

Ordförande och officiell representant

Direktör, Emberi Méltóság Központ.

Vice ordförande och ställföreträdande representant

Advokat

Generalsekreterare för föreningen Mum, Dad & Kids

Professor, juridiska fakulteten, Universitetet i Warszawa

Ordförande, La Manif Pour Tous

Ledare för den icke-statliga organisationen U ime obitelji 

Verkställande direktör, stiftelsen AJB- A A Junção do Bem 

Hedersmedlem

Robert Spaemann, född 1927, är en pensionerad filosofie professor, vida känd för sitt arbete inom bioetik, ekologi och mänskliga rättigheter.