Underteckna på papper

Skriv ut formuläret och hjälpa oss att samla in underskrifter!

Detta europeiska medborgarinitiativet kan inte bara undertecknas på webben, men vi samlar också in underteckningar på papper (dvs  från människor som inte har tillgång till internet, eller på gatan eller vid större tillställningar). Om Du vill hjälpa till med det här, så kan Du ladda ner det rätta pappersformuläret, skriva ut det och be Din familj och Dina vänner att ge sitt stöd!

Ta med kopior av pappersformuläret till möten med vänner, resor, klubbverksamhet och ge er några minuter tid att underteckna initiativet för skyddandet av äktenskapet och familjen. Ge Dina vänner en chans att delta i det här europeiska projektet!

Då formuläret är ifyllt och undertecknat, var så vänlig och skicka det till adressen som uppgetts på formuläret.

Observera att man i vissa länder ska uppge ett ID-nummer (passnummer, körkort el.dyl). Det kan vara bäst att be folk ta med sej dessa på förhand.

Ifall Du samlar in namn på en större ort så kanske Du kan beakta följande:

  • Berätta om medborgarinitiativet i korthet, till exempel så här: "Ett europeiskt medborgarinitiativ behöver Ditt stöd för att skydda äktenskapet och familjen i Europa. I dagsläge skyddar inte lagen i vissa länder mera unionen mellan man och kvinna, som garanterar att barn har en mamma och en pappa. Låt oss agera för att EU inte ska påtvinga en sådan nydefinition av äktenskapet på alla medlemsstater. Äktenskapet är mellan en man och en kvinna och familjen grundar sej på äktenskapet och/eller föräldraskap. Var snäll och understöd initiative "Mamma, Pappa & Barn" med Din underskrift här vid insamlingspunkten (Du behöver Ditt ID för att underteckna). Våra barns och kommande generationers  framtid är i Dina händer!"
  • Förbered tillställningen: förse Dej med tillräckligt med pennor, papper och formulär.
  • Erbjud människor hjälp med att underteckna: de kan behöva assistans för att kunna fylla i formuläret korrekt. 

Eftersom reglerna för insamlingsformuläret varierar från land till land, ska Du se till att välja den rätta blanketten, dvs den för ditt eget land via menyn nedan:

 

Donera
Delta i vår gemensamma strävan att stöda äktenskapet och familjen i Europa!