Naša pobuda

Stopimo skupaj za zakonsko zvezo in družino v Evropi!

Ko se moški in ženska poročita, to storita z namenom, da se skupaj podata v enega izmed največjih projektov, ki obstajajo – osnovati družino.

Jasno je, da država ne priznava zakonske zveze zaradi tega, ker bi ji bilo mar do čustev, ampak ker ohranjanje generacij in vzgoja otrok zagotavljata prihodnost naroda. To pojasnjuje pomembnost zakonske zveze, ki ni samo pogodba, ampak je institucija.

Zakonska zveza varuje družino, saj temelji na odločitvi za skupno življenje, veže jo duh medsebojnega spoštovanja in odgovornosti do otrok, ki pridejo na svet.

Družina je ključnega pomena za vsakega posameznika kot tudi za družbo. Je mesto, kjer so otroci sprejeti in vzgojeni; kjer ima vsak od nas svoje mesto v generacijskem drevesu. Družina nas povezuje in znotraj nje se učimo velikodušnosti in solidarnosti. Je najboljša socialna mreža in človeka najbolj ščiti pred samoto. Družina je tudi gonilo ekonomije, za sedanjost in za prihodnost.

Skratka, družina je temeljna celica družbe.

Zaradi tega so ustanovitelji Evropske unije določili, da se glede vsega, kar se nanaša na družino, uveljavi načelo subsidiarnosti, ki je v izključni pristojnosti držav članic. Z drugimi besedami, politične odločitve, povezane z družino, je treba sprejeti na nacionalni ravni.

Kljub temu opažamo, da EU dokumenti že nekaj časa vse pogosteje omenjajo družino. V nekaterih primerih gredo ta besedila tako daleč, da na novo opredeljujejo družino – in to četudi se te opredelitve razlikujejo od enega besedila do drugega. Poleg tega je bilo v zadnjih letih sprejetih veliko poročil s strani Evropskega parlamenta glede pravnih razmerij med starši in otroci oziroma glede družine.

Vse to povzroča težave, še posebej, ker zakonska zveza in družina vse bolj postajata predmet različnih mnenj, ki se razlikujejo od ene evropske države do druge.

Tako na koncu ni več jasno, kaj je mišljeno pod tema dvema pojmoma in zaradi tega evropska besedila postajajo nemogoča za interpretiranje in apliciranje.

Evropska unija zato nujno potrebuje jasno in natančno opredelitev zakonske zveze in družine. Seveda je nujno, da te definicije prispevajo k evropski enotnosti, s tem da temeljijo na skupnem imenovalcu vseh držav članic. Se pravi na tistem, kar odraža splošno realnost človeštva - zakon med moškim in žensko ter vezi med očetom, mamo in otrokom.

MAMA, OČE IN OTROCI vas zato poziva, da se pridružite evropski državljanski pobudi, ki deluje tako, da upošteva voljo državljanov iz vseh 28-ih držav članic. Mnogi stojijo za tem, da je nepravično in umetno otroku zavestno odvzeti mamo ali očeta. Bistvenega pomena je, da se spoštuje zakonska zveza med moškim in žensko in da se ohranjajo vezi med očetom, mamo in otrokom. Pomagajte nam doseči čim večje število podpisov, da bo naš poziv postal močno politično znamenje za evropske nosilce odločanja.

VAŠ PODPIS BO NAREDIL SPREMEMBO! GENERACIJE BODOČIH OTROK RAČUNAJO NA VAŠO PODPORO. V NJIHOVEM IMENU, HVALA !

Donirajte
Prispevajte k našim skupnim prizadevanjem za podporo zakonske zveze in družine v Evropi.