Pravilnik o uporabi osebnih podatkov

1. Pri obdelavi osebnih podatkov, zbranih preko te evropske državljanske pobude, organizatorji upoštevajo 12. člen Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi, Direktivo 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov ter nacionalne predpise, sprejete na podlagi navedene direktive.

2. Organizatorji zagotavljajo, da se osebni podatki, zbrani za to državljansko pobudo, ne bodo uporabljali v druge namene, razen za izraženo podporo tej pobudi. Organizatorji morajo uničiti vse prejete izjave o podpori ter njihove morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji ali v 18 mesecih po datumu potrditve prijave.

3. Izjave o podpori se lahko hranijo prek časovne omejitve, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo. V tem primeru morajo organizatorji uničiti vse izjave o podpori in njihove dvojnike najpozneje teden dni po datumu zaključka navedenih postopkov z dokončno odločitvijo.

4. Ne glede na zgoraj omenjeno, je organizatorjem dovoljeno zbiranje kontaktnih podatkov na obrazcu posebej, pod pogojem, da se spoštuje zakon o varstvu osebnih podatkov. Z oddajo svojega imena, države, jezika in e-naslova preko te spletne strani, se uporabnik strinja, da se njegovi podatki lahko uporabljajo za namene obveščanja o napredku, rezultatih in nadaljevanju te pobude, kot tudi o podobnih pobudah, ki se izvajajo tako na evropski kot na nacionalni ravni.