Kontakt

Radi Vám pomôžeme, ak máte nejaké otázky alebo by sa radi pripojili k tímu usporiadateľov.

Koordinátor pre Slovensko:

JUDr. Mgr. Anton Chromík

Môžete nás kontaktovať pomocou tohto formulára alebo e-mailom na info@otcamamudetom.sk 

 

Centrálny informačný bod môžete kontaktovať e-mailom: contact@mumdadandkids.eu


Daruj
Prispejte k našemu spoločnému úsiliu o podporu manželstva a rodiny v Európe!