Novinky

Čítať viac o iniciatíve 

24/11/2016

Členské štáty EÚ nie sú povinné zaviesť zväzky osôb rovnakého pohlavia

Čítaj viac
22/09/2016

“Výskumy ukazujú, že najlepším prostredím na výchovu a rast detí je vzťah muža a ženy” uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka iniciatívy Edit Frivaldszky.

Čítaj viac
16/09/2016

V dvadsiatich dvoch krajinách Európskej únie aktuálne prebieha iniciatíva s cieľom podať návrh právneho predpisu EÚ, ktorý definuje  manželstvo ako zväzok muža a ženy

Čítaj viac
14/09/2016

Anton Chromík reaguje na článok ústavného právnika Jána Mazáka o iniciatíve Mama, otec a deti.

Čítaj viac