Súd EÚ potvrdzuje: Definícia manželstvo ako zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou nie je diskriminačná
24/11/2016

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 24. novembra 2016

vo veci C‑443/15,David L. Parris proti Trinity College Dublin et al.

 

§§ 58 - 59:

"... osobný stav a dávky, ktoré sa naň viažu, patria do právomoci členských štátov a právo Únie nezasahuje do tejto právomoci.

(...)

Členské štáty môžu preto upraviť alebo neupraviť manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia alebo alternatívnu formu zákonného uznania ich vzťahu, ako aj prípadne stanoviť dátum, od ktorého takéto manželstvo alebo takáto alternatívna forma bude spôsobovať účinky."

 

Daruj
Prispejte k našemu spoločnému úsiliu o podporu manželstva a rodiny v Európe!